Historien

Dato oktober 29, 2019 /Bamsrudlåven

Kristian Bamsrud bygde ny låve i 1917 for sine foreldre Thea og Hans Bamsrud, som drev gården på den tida. Låven husa hester, kuer, griser, redskaper og høy. Lite viste de at de samme lokalene en gang i fremtiden skulle brukes til selskaper og iskremproduksjon.

Sagnet sier at gården ble ryddet en gang i middelalderen etter svartedauen av en sterk kar med kallenavnet ”Bamsi”, derav gårdsnavnet Bamsrud. I 1865 ble Bamsrud delt for å avvikle et arveoppgjør. Gården kom i slektens eie i 1871 og det har blitt drevet allsidig husdyrproduksjon siden den gang.

I 1963 overtok Karen (født Mathisen)og Erling Kristian Bamsrud. Forfallet rådde over Bamsrud, og de startetrestaurering og oppbygging av nytt bolighus på gården. Nytt fjørfehus ble satt opp i 1971, hvor hønekyllinger ble fôret opp til verpehøns for oppdretter. I 1980 ble det startet konsumegg- produksjon med 2000 høner.

I 1988 overtok Eva (født Bamsrud) og Rune Klufterud. De hadde et sterkt ønske om å leve av den lille gårdens ressurser.

80år etter at låven ble bygget var det duket for Bryllup på Bamsrudlåven med stiva duker og høye lys. Gamlestua ble satt i stand i 2001, for mindre selskaper og overnatting.

Etter konsesjonsøkning i 1995 ble høne- huset utvidet fra 2000 til 5000 verpehøner.

I 2010 ble hønehuset modernisert, og i dag er det 7500 frittgående høner på Bamsrud. Da det kom en frier fra nabogården med fersk melk i spannet, kom ideen om å lage en italiensk- inspirert melkeis med masse egg. Dagens melk og dagens egg blir dagens is! I 2013 startet isproduksjon med lokale råvarer i underlåven.

Bamsrudveien 57
1850 Mysen, Norge

(+47) 481 21 352

VEIGBESKRIVELSE

VED MYSEN ER DU NESTEN FREMME

Fra Oslo: Følg E18  til Ramstad og, ta til høyre og følg riksvei 123 mot Halden. Etter ca 500 meter fra krysset, ta av til venstre ved HANEN-skilt.

 Fra Sarpsborg og Fredrikstad: Følg riksvei 22 mot Mysen. Følg deretter riksvei 123 mot E18. Ta til høyre ved HANEN-skilt. Innerst av denne gårdsveien ligger Bamsrudlåven.

Hilsen familien Klufterud