Natur

Dato oktober 29, 2013 /Bamsrudlåven

N A T U R

Naturen rundt gården er frodig og preget av den siste istiden som formet et variert ravinelandskap. Det store sandmagasinet som vi kaller Monaryggen ble liggene igjen da isen trakk seg tilbake. I øst går landskapet over i et vidstrakt skogslandskap med småvann og stier, som går under navnet Trømborgfjella. Her er det gode muligheter for fiske og flotte fotturer.

 

MYSEN

Bamsrud ligger i matfylket Østfold. Den varierte naturen og det gode jordsmonnet gir de beste forutsettninger for prima råvareproduksjon. På gården dyrkes det korn og gras.

Bamsrudveien 57
1850 Mysen, Norge

(+47) 481 21 352

VEIGBESKRIVELSE

VED MYSEN ER DU NESTEN FREMME

Fra Oslo: Følg E18  til Ramstad og, ta til høyre og følg riksvei 123 mot Halden. Etter ca 500 meter fra krysset, ta av til venstre ved HANEN-skilt.

 Fra Sarpsborg og Fredrikstad: Følg riksvei 22 mot Mysen. Følg deretter riksvei 123 mot E18. Ta til høyre ved HANEN-skilt. Innerst av denne gårdsveien ligger Bamsrudlåven.

Hilsen familien Klufterud